بایگانی دسته‌ی: learn

آموزش

چگونه اطلاعات اپل آیدی خود را تغییر دهیم؟

تغییر رمز اپل آیدی

بعد از خرید اپل آیدی آماده یا کارتی حتما به تغییر اطلاعات اپل آیدی مانند تغییر رمز اپل آیدی و تغییر جواب ها و سوالات امنیتی اپل آیدی خود و همچنین ست کردن ایمیل نجات یا پشتیبان روی اپل آیدی اقدام نمایید .