بایگانی برچسب: تغییر طالاعات اپل ایدی

چگونه اطلاعات اپل آیدی خود را تغییر دهیم؟

تغییر رمز اپل آیدی

بعد از خرید اپل آیدی آماده یا کارتی حتما به تغییر اطلاعات اپل آیدی مانند تغییر رمز اپل آیدی و تغییر جواب ها و سوالات امنیتی اپل آیدی خود و همچنین ست کردن ایمیل نجات یا پشتیبان روی اپل آیدی اقدام نمایید .